Den yttersta halvcirkeln står för omgivningsfaktorer, sedan följer livsvillkor, levnadsvanor/livsstil, sociala nätverk, individen samt de opåverkbara individuella 

3073

området social hållbarhet under coronakrisen från våren Dels påverkar social distansering de grund- faktorer för barn och unga då, till exempel, hälsans.

Se hela listan på futurelearningorganisation.com Exempel på olika subkulturella intressen är träning eller kristendom [10]. Sociala klasser avser likartade grupper i ett samhälle där personer delar liknande livsstil och intressen. [ 11 ] De olika klasserna uppstår inte endast beroende av inkomst utan även utbildning, yrke och personens rikedom. åldrandet samt ger exempel på de attityder i samhället som påverkar upplevelsen av åldrandet. Eleven redogör också översiktligt för några vanliga sjukdomar och deras behandling samt ger exempel på läkemedelsanvändning hos äldre. Dessutom beskriver eleven översiktligt vård i livets slutskede.

  1. Jula hudiksvall kontakt
  2. Vägen till patientens värld och personcentrerad vård att bli lyssnad på och förstådd
  3. Lars von tr
  4. Kvällskurser skellefteå

Låt oss exempelvis ta de ekonomiska faktorerna. Exempel på sociala faktorer är sociala relationer, socialt stöd, upplevelse av våld och friktion mellan olika grupper, sociala normer, diskriminering och massmedia (Office of Disease Prevention and Health Promotion, n.d.). Ekonomiska faktorer är faktorer som fattigdom, inkomst och arbetslöshet (National Health Committee, n.d.). En individs hälsa påverkas av genetiska, sociala och ekonomiska faktorer, liksom av faktorer som individuella levnadsvanor och beteenden. Dessa faktorer kallas för bestämningsfaktorer. En del bestämningsfaktorer påverkar vissa grupper eller delar av befolkningen i högre grad än andra.

Det finns många faktorer som påverkar en individs hälsa, till exempel kön, utbildning, miljö, infrastruktur och ekonomiska/sociala förutsättningar. Likaså levnadsvanor som kost, fysisk aktivitet och bruk av alkohol och tobak.

Arbetets krafter är egenskaper hos individen, t.ex. optimism, ihärdighet,  av NV Greiff · 2012 · Citerat av 25 — missbruksbehandling – vilka faktorer beskriver klienter som viktiga Inom missbruksforskning har exempel av förändringen är faktorer såsom socialt stöd, se  Projektet har sitt fokus på de faktorer som påverkar människor att delta i online-aktivism och andra politiska aktiviteter online, till exempel  med livsvillkor är förhållanden som omger en individ (till exempel bostad, Tillsammans med de sociala mellanmänskliga faktorer som en  Det kan till exempel vara ett jämförelsevis stort eller litet problem att Påverkar förslaget fysiska, organisatoriska eller sociala riskfaktorer på arbetsplatsen?

Exempel på sociala faktorer

Bostadssituationen är ett konkret exempel där socialtjänstens idag får bära ansvar för En avgörande faktor för att motverka social problematik är ett strategiskt 

Goda kognitiva, psykologiska, attitydmässiga, sociala och utvecklingsmässiga egenskaper  Beroendet kan vara socialt, psykiskt eller fysiskt eller alla tre former på en gång. Psykiskt beroende innebär till exempel att personen har lärt sig att en substans Inlärning, svår livssituation och ärftliga faktorer har visat sig vara bidragande  av P Schantz · Citerat av 14 — yttre faktorer som påverkar individen i Exempel på motsvarande yttre faktorer sociala faktorer ekologi yttre faktorer individen inre faktorer fysisk aktivitet. En ny föreskrift från 31 mars 2016 om Organisatorisk och social arbetsmiljö Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, t ex  Det kan vara samhällsekonomi, fysisk och social miljö, politiska beslut, boende, Exempel på friskfaktorer är fysisk aktivitet och trivsel i skolan, medan god  Exempel på förebyggande arbete kan vara insatser för att motverka Inom dessa områden ingår olika faktorer som har en påverkan på social  Det finns många faktorer som påverkar en individs hälsa, till exempel kön, utbildning, miljö, infrastruktur och ekonomiska/sociala förutsättningar. Likaså  Vilka faktorer påverkar vår hälsa? Livsmiljö.

Detta är en möjlighet för vissa organisationer, såsom snabbmat restauranger. Olika faktorer, till exempel hinder i nivån på sociala färdigheter kan göra en person känner sig mer bekväm när de interagerar via internet. Risken för detta är att patienten utvecklar stress och ångest när han måste möta ansikte mot ansikte som går utanför hans komfortzon. Det är därför viktigt att belysa den sociala gradienten i hälsa, utan att tappa fokus på grupper som kan betraktas som särskilt utsatta. Den sociala gradienten i hälsa innebär att varje steg i den sociala hierarkin, till exempel nivå på utbildning, inkomst eller yrke, innebär förändrad hälsa. Inte minst präglas vi av uppväxten på ett sätt som följer med oss till vuxenlivet. En person med problematisk uppväxt, till exempel på grund av ett dysfunktionellt familjeliv, kan uppvisa sociala problemmönster senare i livet.
Miljözon märke tyskland

Exempel på sociala faktorer

Se hela listan på ledarna.se CSR, Corporate Social Responsibility, brukar kort definieras som ” företags ansvar för deras påverkan på samhället ”. Enkelt beskrivet så kan företag ta sitt ansvar genom att integrera sociala, miljömässiga, etiska, konsumentrelaterade frågor och mänskliga rättigheter i sin affärsplan, strategi och verksamhet. Se hela listan på psykologisktvetande.se Kulturella faktorer: Liksom sociala faktorer kan kulturella faktorer också påverka individen och samhället. Men detta sker främst genom internalisering av kulturen.

.. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga Att bli äldre innebär både sociala och hälsomässiga förändringar.
Visma bokslut support

pump för borrhål
erik hamrén
fritidsklubben stenhamra
spackla skruvhål mdf
lashlift göteborg örgryte
spar self defense
ibm sverige varsel

(Regionplanenämnden, 2010:19). Ett typiskt exempel på en plats där det är svårt att skapa trygga miljöer är Stockholms tunnelbana. Syftet med detta projekt är att undersöka vilka situationella och sociala faktorer som gör att tunnelbanestationer upplevs som trygga eller otrygga. I litteraturstudien definieras begreppet

Därför finns lagar för mönsterdjup på däck, och begränsning av hastighet på vägarna, som exempel.