Den svenska kärnkraftens historia. Harrisburg och Tjernobyl. Den svenska kärnkraftens historia. Den stora oredan. Sammanfattning. Om haverierna i Harrisburg och Tjernobyl och om politiken runt kärnkraften. Speltid. 16 min. 5.

6580

1979 skedde Harrisburgolyckan i kärnkraftverket på Three Mile Island i Pennsylvania, vilket påverkade inställningen till kärnkraft i Sverige. Året därpå arrangerades en folkomröstning om kärnkraftens framtid i Sverige, vilket ledde till beslut om en successiv nedtrappning och avveckling.

Flygvapenmuseum 17 oktober 2015 – 8 maj 2016. I augusti 1945 släppte USA en atombomb över Hiroshima. Samma år inleddes i hemlighet, under täckmantel av det civila kärnkraftsprogrammet, försöken att utveckla en svensk atombomb. Bombningen av de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki i augusti 1945 fick slut på andra världskriget. Men atomen bidrog också till att kärnvapenbestyckade långdistansrobotar tillverkades av supermakterna USA och Sovjetunionen. Vi träffar nutida historiker och forskare från USA, Frankrike, Storbritannien och Tyskland samt de som var på plats och arbetade med den unga kärnkraften Kärnkraft är ett ämne som ofta leder till heta känslor. På senare tid har det pratats alltmer om kärnkraften som en lösning på klimatutmaningen.

  1. Kurs fo
  2. Jag vet inte om jag är kär

Se det som en kort introduktion. Inlägget kommer följas upp med andra granskningar av svensk energisektor, bl.a. vindkraften. Bakgrund Den första reaktorn i Sverige var Reaktor 1, R1, som startades juli 1954.

2014-12-15

Kärnkraften spelar alltså en central roll för svensk fossilfri elförsörjning. Nu pekar också FN:s klimatpanel ut kärnkraft som en viktig del av klimatproblemens lösning. I huvudscenarierna för att nå de globala klimatmålen måste kärnkraften i världen öka med mellan 90 och 200 procent. Efter den folkomröstning om kärnkraften som genomfördes 1980 kunde dock de två första reaktorerna i Forsmark tas i drift, och bygget av den tredje komma igång på allvar.

Svensk kärnkraft historia

med en gängse men ur fysikalisk synvinkel oegentlig benämning, kärnkraft). Kärnenergins historia kan anses börja med upptäckten av fissionsprocessen i 

Namnet ”NUVIA” är tätt förknippat med kärnkraftens historia i Frankrike, Storbritannien och övriga världen. I över 60 år har NUVIA:s kunskap och omfattande  av G Bandolin · 2007 · Citerat av 7 — Nästa historia är ett par århundraden gammal och består av fårfarmer med den botade tysken vars liv räddats av den demokratiska svenska kärnkraften. Under 2020 producerades 159 TWh el i Sverige.

2019.
Stena koncernen anställda

Svensk kärnkraft historia

1896 upptäcktes radioaktiviteten av Henri Becquerel. Elektricitet i Sverige har förekommit sedan 1870-talet då de första demonstrationerna med batteri- respektive dynamodrivna båglampor och glödlampor genomfördes. År 1884 byggdes det första elektricitetsverket av privatägda "Elektriska AB" i Göteborg som levererade ström till knappt 1 000 glödlampor, i huvudsak till butiker och restauranger i de centrala stadsdelarna. En historia om svensk kärnkraft (1994); Bo Lindell , Pandoras ask: Strålningens, radioaktivitetens och strålskyddets historia 1 ( 1996 ); Bo Lindell , Damokles svärd: Strålningens, radioaktivitetens och strålskyddets historia 2 ( 1999 ); Kärnkraft i Sverige produceras 2021 vid sex aktiva kärnreaktorer, fördelade på tre anläggningar: Forsmarks kärnkraftverk (tre reaktorer), Oskarshamns kärnkraftverk (en reaktor) och Ringhals kärnkraftverk (två reaktorer).

Över 10 % av  6 dec 2000 3.1.3 Avveckling och rivning av svenska kärnkraftverk 8 Jag börjar med en beskrivning av radioaktivitetens historia samt om hur kärnkraften  24 mar 2013 Hon är teknikhistoriker och skrev sin avhandling om bridreaktorer i svensk kärnkraftshistoria 1945–80. – Under kärnkraftens tidiga dagar trodde  7 dec 2015 Enligt SOM-institutets årliga mätningar av svenska folkets åsikter om olika Men det finns andra nackdelar med kärnkraft: risken för allvarliga olyckor och det Förnybar energi inget nytt – historisk överblick av ener svtplay.se.
Springer materials journals

hantera konflikter i skolan
kleiner perkins jobs
ll search by name
flygtrafik från sverige
räkna ut din skatt
trycksaker företag
geriatrik stockholm covid

31 jul 2008 Svenskarna har ätit kräftor åtminstone sedan 1500-talet. Ursprungligen var det en rätt för kungar och adelsmän; kung Erik XIV lät odla kräftor i 

De studerade resonansabsorption av neutroner i uran med den så kallade löptidsmetoden, där neutronernas hastighet och därmed deras energi bestäms av den tid det tar dem att genomlöpa en given sträcka. Frågan om kärnenergins vara i Sverige har en mer än 60-årig historia med utgångspunkt från självförsörjning vägt mot säkerhet och de incidenter som faktiskt inträffat under åren. Atomkommittén som tillsattes 1945 kom att utarbeta de första riktlinjerna till det som kom att kallas den svenska linjen och som bland annat innebar att Kärnkraft eller atomkraft avser utvinning av energi ur atomkärnor, antingen genom att spjälka tunga atomkärnor (fission; framförallt uran) eller genom att slå ihop lätta atomkärnor (fusion; väte). Ordet förekommer i svenska media först 1968. Kärnkraft som innovation kan delas in i civila respektive militära tillämpningar. De civila gäller främst elenergiproduktion medan de militära är inriktade på anfallskrig. Framställningen av el i kärnkraftverk sker enligt samma principer som i ett kraftverk som eldas med kol, olja eller biobränslen, men med uran som bränsle.