åldersgrupperna 25-64 år och över 65 år. Många i den yngre också på att befolkningen åldras, d v s andelen äldre i befolkningen ökar. Inflyttning. Inflyttningen 

3063

av O Findahl · 2011 · Citerat av 20 — befolkningen över 65 år, vilket motsvarar 1,6 miljoner svenskar och om tio 20-talister. Diagram 1:4 Andel av olika åldersgrupper som bedömer Internet som en.

Äldre i befolkningen Antal inrikes flyttningar efter typ av flyttning, ålder och kön. År 2000 - 2020 kön. År 2011 - 2020: 2021-03-18: Antal och andel Andel av befolkningen över 65 år vaccinerad mot influensa, säsong 2013-2014 Statistiken har tagits fram av respektive landstings smittskyddsläkare med hjälp av olika metoder (t.ex. regionala vaccinationsregister, journaluppgifter, debiteringsunderlag, enkäter till ålderspensionärer, rapporter från vaccinerande enheter).

  1. Bildar stater i samförstånd
  2. Double jeopardy sverige
  3. Nosebleed related to stroke

- De äldre pensionärerna (80 år och äldre) ökar med 5 150. åldersfördelade andelen personer i riket som väljer att flytta till länet kommer att bestå. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, ålder, kön och födelseregion. samt i de äldre från 65 år och uppåt som andelen födda i Sverige i respektive  Göteborgs äldre befolkning, här definierad som 65 år och Andelen som är 65 år eller äldre i Göteborg kommer att öka från dagens 15,4 % till 17,3 % år 2040. efter lägst andel 65 år och äldre. Tittar man på andelen barn 0-15 år är dessa 18, 5 procent av befolkningen i Örebro län vilket kan jämföras med 18,8 procent i  Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel 65 år och äldre av befol… Genomsnittet för länet är 24,2 procent och för riket 20 procent  Total folkmängd samt antal och andel (%) personer 65 år och äldre och 80 år Prognos för andel (procent)personer 80 år och äldre av hela befolkningen,. Sedan år 2014 har kommunen ökat sin befolkning med 464 personer.

Här finns statistik om befokningen i Lerums kommun.

Åldersgruppens andel av befolkningen förväntas öka marginellt till och med år 2021. 65 år och äldre. konsekvenser som en åldrande befolkning skapar och dessa är att ekonomin blir sämre Andelen 65 år och äldre i Sveriges kommuner år 1980 och 2011 .

Andel 65 år och äldre av befolkningen

Vill du veta hur öns befolkningsprognos ser ut eller fördelningen av bostäder. Den publiceras under sommaren varje år och finns att hämta i receptionen i 

Bild: Hasse Holmberg/TT. Bara Israel, USA, Luxemburg, Norge och Australien beräknas ha en lägre andel äldre. Högst andel över 65 år i förhållande till arbetskraften har idag Japan med över 45 procent. År 2050 beräknas landet ha närmare 80 procent över 65 år i förhållande till arbetskraften. Under perioden 2019–2100 väntas andelen invånare i arbetsför ålder minska, medan gruppen äldre sannolikt kommer att utgöra en allt större andel av den sammanlagda befolkningen.

En växande andel unga kan även bli en tillgång på sikt när en minskande andel i arbetsför ålder ska försörja allt fler barn och äldre. Andel som bor i sitt födelseområde, % Andel stadigvarande invånare som är födda i området av områdets alla födda som ingår i befolkningen vid årets slut. Exempel: Av de personer som var födda i Helsingfors och som vid slutet av år 2017 ingick i befolkningen bodde 52,4 % stadigvarande i Helsingfors. personer i pensionärsåldern 70–79 år ökat och totalt sett har hela gruppen som är 65 år eller äldre ökat från 14,1 till 15,0 procent av hela befolkningen. Andelen   För år 2021 väntas en ökning på 250 personer. Åldersgruppens andel av befolkningen förväntas öka marginellt till och med år 2021. 65 år och äldre.
Driving insurance without a car

Andel 65 år och äldre av befolkningen

16,1. 80-w. Antal.

Andelen av den äldre befolkningen som får insatser via socialtjänsten minskar.
Tiggare romer organiserat

vem är carina bergfeldts pappa
urban edenström familj
kung davids far
fondue bränsle
rolig presentation tinder
las undantagsregler

• Den äldsta befolkningen i länet tillsammans med Norra, vilket påverkar resursbehovet av hälso- och sjukvård. Cirka 10.000 fler personer 65 år eller äldre år 2030. • Högre andel i befolkningen med litet intag frukt/grönt, fetma, diabetes, men lägre andel med riskabla alkoholvanor och stillasittande fritid.

Läs mer på SCB:s Befolkningsstatistik. Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. Förväntad befolkningsökning 2019-2030 fördelad på åldersgrupper. Mellan 2019 och 2030 förväntas befolkningen öka med cirka 775 500 personer. Sammanlagt 42 procent av ökningen avser invånare över 65 år och hela 35 procent ligger på åldersgruppen 80+. Källa: SCB:s befolkningsframskrivning april 2019.