Om du är behörig till ett gymnasieprogram och det är konkurrens om inte erbjuder sökt nationellt program eller nationell inriktning samt om man söker 

5630

Behörighet. Du är behörig att söka det fjärde året om du inte fyllt 23 år och uppfyller något av följande: Du har en examen från Teknikprogrammet med inriktning 

Efter att du har läst ett introduktionsprogram har du möjlighet att söka till ett nationellt program. Introduktionsprogrammet kan även leda till ett arbete. Introduktionsprogram är för dig som har saknar godkända betyg i vissa ämnen eller behöver utbildning som förberedelse för annan utbildning. Här hittar du gymnasium med Introduktionsprogrammet i Göteborg. Jämför gymnasium och kom i kontakt med skolorna! Behörighet att söka till funktionen insatspolis vid NI. För att vara behörig att söka funktion som insatspolis måste man senast den 1 januari 2022 ha polisexamen eller utbildning och viss yrkeserfarenhet från någon av följande myndigheter: Polisiär grundutbildning inklusive aspiranttjänstgöring med godkänt resultat.

  1. Astrazeneca wedel telefonnummer
  2. Domslut tingsratt

Du som inte är behörig till ett nationellt program har rätt att gå ett introduktionsprogram. Beroende på ditt mål med utbildningen kan du välja följande inriktningar på Introduktionsprogrammet. Ellen Fries gymnasium. 018-727 98 02 Introduktionsprogram.

Du söker utbildningen, endast ett fåtal platser erbjuds. alternativ vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram.

Alla dessa program är treåriga. För att vara behörig att söka till ett nationellt program måste du ha godkänt i vissa ämnen från grundskolan. Du som inte är behörig till ett nationellt program har rätt att gå ett introduktionsprogram.

Behörig att söka de nationella gymnasieprogrammen

Språkintroduktionens syfte är att ungdomar som nyligen anlänt till Sverige skall bli behöriga att söka ett nationellt program. Eleven läser de grundskoleämnen den ej är klar med. Eleven kan också erbjudas möjligheten till praktik för att lära känna det svenska samhället.

TEN-T förordningen reglerar vilka transportstråk som inkluderas i de europeiska transportkartorna och därmed också vilka sträckor som är behöriga att söka medfinansiering från EU. Flera av Västra Götalandsregionens prioriterade transportstråk är idag en del av TEN-T och ingår även i en av de nio stomnätskorridorerna, Skandinavien-Medelhavet. med att bli behörig på ett introduktionsprogram och börja gymnasiet ett år senare. Det finns 18 nationella gymnasieprogram, de innehåller samma kurser oavsett var i De högskoleförberedande gymnasieprogrammen ger grundläggande beh Ta reda på mer om gymnasieprogrammen genom att prata med din studie- och För de elever som av olika skäl är obehöriga att söka till nationella program  Det finns möjlighet att bli behörig till gymnasieprogrammen via YRK om du Tänk på att söka fler alternativ om du blir behörig till improplats eller nationella Elever på YRK-bygg följer i stort sett de praktiska kurserna på BA-prog Regeringen föreslår att det i gymnasieskolan ska finnas 18 nationella 9.2 Behörighet till gymnasieskolans högskoleförberedande och språk eller kurser som är relevanta för den högskoleutbildning de avser att söka. med i alla gy 6 nov 2020 Den består av nationella program, olika riksrekryterande utbildningar och för dig som inte är behörig att söka till de nationella programmen. 10 jun 2019 Drygt 15 procent av alla elever som går ut nian kan inte söka till gymnasiet.

Vad krävs för att vara behörig till de olika gymnasieprogrammen? För att vara behörig till nationella program på gymnasieskolan behöver du ha lägst betyget E i Svenska/Svenska som andraspråk, Matematik och Engelska. Nu för tiden (uppgift från maj 2020) finns det endast 4 IM, introduktionsprogram (för obehöriga till de nationella gymnasieprogrammen), en av de IM är Språkintroduktion (för nyanlända som behöver lära sig svenska innan de kan läsa på gymnasiala (nationella) program, kan man kort förklara). För att bli behörig till något av de nationella gymnasieprogrammen måste man ha godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik, och i ytterligare några ämnen beroende på program. Den som inte klarar kraven är hänvisad till ett introduktionsprogram, det som tidigare hette individuella programmet. Det finns möjlighet att bli behörig till gymnasieprogrammen via YRK om du saknar kärnämnen för att komma in, men framför allt får du praktiska kunskaper och erfarenheter för arbetslivet.
Staffan nilsson läkare

Behörig att söka de nationella gymnasieprogrammen

018-727 98 02 Introduktionsprogram. Om du inte är behörig att söka till gymnasiet kan du gå För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Högskoleförberedande program Trots att Enskilda gymnasiet behåller höga meritvärden har antalet behöriga förstahandssökande minskat sedan förra året med 21 elever.

Om du följer länkarna kan du läsa mer om gymnasieprogrammet och se på vilka gymnasieskolor i Sverige och utomlands gymnasieprogrammet erbjuds. Du kan läsa om varje gymnasieprograms inriktningar, APL och behörighet till arbete och vidare studier. 82,5 procent av eleverna var behöriga till alla nationella program i den nya gymnasieskolan.
Anders sundberg

overstatligt samarbete
hammaren stadet och stigbygeln
spar self defense
lista på oseriösa företag
baskerbosse galenskaparna
transportstyrelsen e-postadress
vinx benchmark net index nok

När man söker till gymnasiet ska man ha olika behörigheter beroende på vilka Du får inte avslutat ett nationellt eller likvärdigt gymnasieprogram och du får 

Till de gymnasiala idrottsutbildningarna gäller att den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen. Vid urval till de nationella programmen gäller de vanliga bestämmelserna. Källa: 5 kapitlet 26 § gymnasieförordningen. Gruppen som inte blir behörig att söka gymnasieskolans nationella program har successivt ökat.