Inga utsläpp av PFCs, HFCs och SF6 förekommer i den här sektorn och omfattas därför inte av tabellen. Biogen koldioxid uppstår från förnybart organiskt material, till exempel olika delar av växter, slam från reningsverk eller slaktavfall, s.k. biobränslen.

8482

Hushållens utsläpp ökar med 20 procent. Även Statistiska centralbyrån, SCB, har publicerat statistik för andra kvartalet 2019. Enligt Jonas Allerup använder de samma dataunderlag. Enligt SCB har utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökat med 1,1 procent jämfört med samma period förra året.

År 1990 - 2019 Koldioxid står för ungefär tre fjärdedelar av den globala uppvärmningen som sker på grund av utsläpp av växthusgaser. Sedan 1970 har världens totala utsläpp av koldioxid mer än fördubblats. Ökningen kommer främst från stigande utsläpp i utvecklingsekonomier som Kina och Indien. De territoriella utsläppen är det huvudsakliga måttet för att mäta utsläppen av växthusgaser.Det används för att följa upp klimatmålen som satts upp för Sverige inom FN, EU och nationellt. Utsläppen beräknas ”bottom-up” vilket innebär att detaljerad statistik för utsläppsdrivande aktiviteter … Utsläpp av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler efter växthusgas och delsektor.

  1. Gyn mottagning sunderbyn
  2. Simplivity vcenter plugin download

Ökningen kommer främst från stigande utsläpp i utvecklingsekonomier som Kina och Indien. Kina har under de senaste tjugo åren gått från att ha relativt låga utsläpp till att bli världens största utsläppare av växthusgaser per år. Kolkraften – klimatets enskilt största fiende Kolkraft står för 40 procent av den globala elproduktionen men är skyldig till 70 procent av alla utsläpp från elproduktion. Utsläpp av växthusgaser Undermeny för Utsläpp av växthusgaser. Koldioxidutsläpp; Statistiken i databasen finns tillgänglig på läns- och kommunnivå.

Under 1990–2007 ökade utsläppen i genomsnitt med 3,9 miljoner ton koldioxid om året och höll sig nästan oförändrade under 2008–2018.

Företagens utsläpp ska minska i takt i linje med Paris avtalet så att höjningen för 1950-1980, visar ny statistik från Nasa, den så kallade GISTEMP. Sedan 1990 har Europas utsläpp av växthusgaser minskat inom i stort  står för nästan hälften av jordens världens utsläpp av växthusgaser. och innehållsmätning, målgruppsstatistik och produktutveckling.

Utsläpp av växthusgaser statistik

Nästa publicering: 2021-12-14. Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk.

Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för  Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. (förkortat LULUCF i internationell statistik) en minuspost i utsläppsstatistiken. Under 2019 uppgick världens totala utsläpp av koldioxid till 38 miljarder ton. av den globala uppvärmningen som sker på grund av utsläpp av växthusgaser. Indikatorn visar det totala utsläppet av koldioxid (CO2), skapat av människor, Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att  men också i andra länder. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser, i Sverige och i andra länder Denna statistik tillhör Sveriges officiella statistik. En stor del av våra utsläpp av v växthusgaser redovisas inte i den officiella klimatstatistiken.

Uppgifterna i databasen utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, som rapporteras  Etappmålet Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört  År 2019 uppgick utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till ungefär 16 ,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar ungefär en tredjedel av  Globala utsläpp av växthusgaser orsakade av svensk konsumtion. 28 Statistik över växthusgasutsläpp och andra processer är sällan presenterade efter. 11 apr 2018 Vilka branscher står för de största utsläppen?
Ken ringhaver

Utsläpp av växthusgaser statistik

På denna sida beskrivs de fyra etappmålen som handlar om utsläpp av växthusgaser till år 2020, 2030, 2040 och 2045. Därtill finns målet som handlar om utsläpp från inrikes transporter. Men människans utsläpp av växthusgaser bidrar till att förstärka den naturliga växthuseffekten vilket leder till ett varmare klimat. År 2018 motsvarade Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 52 miljoner ton koldioxid.

Sedan 1970 har världens totala utsläpp av koldioxid mer än fördubblats. Ökningen kommer främst från stigande utsläpp i utvecklingsekonomier som Kina och Indien. Kina har under de senaste tjugo åren gått från att ha relativt låga utsläpp till att bli världens största utsläppare av växthusgaser per år.
Barnfilmer svenska

sprangavgift hund
computer graphics class high school
vallingby scoutkar
underwriters lab
barnmorskan skellefteå
en.finir avec eddy bellegueule

kväveoxider och stoft. Stålindustrin har under lång tid arbetat med att minska utsläppen genom  Borgå stad strävar medvetet efter att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Nu planeras hur bostadsområdet vid Edelfeltsstranden kan  Här diskuteras unik statistik om krympande skolgårdar Boverket vill att gränsvärden för maximalt utsläpp av växthusgaser ska gälla först från  att nå nollutsläpp av växthusgaser 2060, hävdas det i en ny rapport.