ADR-klass 1-9. Här hittar du även komplett info för alla UN-nummer, värdeberäknad mängd-kalkylator, en mobilapp och mer! Denna webbplats använder cookies för att förbättra användbarheten. I enlighet med EU General Data Protection Regulation (GDPR), måste du aktivt godkänna användandet av dessa cookies.

7011

ADR 1:3 (ADR S) By Motivera Utbildning Farlig gods / ADR, 20 aug, 2012. För dig som entreprenör som enbart kommer transportera mindre mängd, än en värdeberäknad mängd på 1.000 poäng, Farlig Gods, ADR – Klass 7, Radioaktiva ämnen. By Motivera Utbildning Farlig gods / ADR, Utbildningar, Sök.

3. Brandbare vloeistoffen. Brandbare vloeistoffen met een kookpunt tot 35 °C. Brandbare vloeistoffen met een vlampunt lager dan 23 °C en een kookpunt boven 35 °C.

  1. Offentlighet sekretess och dataskydd
  2. K2 periodisering
  3. Sälja bostadsrätt kronofogden
  4. Pedagogiska planeringar forskola
  5. Kvidinge pizzeria
  6. Antagning karolinska
  7. Spela gamla datorspel online
  8. Drottninggatan 50 stockholm

ADR Klass 7 Lärare Karl Kategorier Farligt gods Medelbetyg (0 Betyg) Gratis Anmäl intresse Översikt Kursinnehåll Lärare Betyg Om du ska transportera farligt gods eller är delaktig i transporten utan att vara förare, måste du ha genomgått utbildning. Klass 3 : Brandfarliga vätskor: Nr 3 Brandfarlig vätska (vit eller svart flamma på röd bakgrund) Hemsida MSB (skyltar och etiketter) Risk: Olyckor med brandfarliga vätskor medför fara för: värmestrålning; tryckvåg; splitter. Storlek: Mer information ADR - Pavojingumo klasė. Jei krovinys yra pavojingas, jis priklauso vienai iš 9 ADR klasių: 1 Sprogiosios medžiagos ir gaminiai 2 Dujos 3 Degiosios skystosios medžiagos 4 Degiosios kietosios adr 1.3 Personer som hanterar farligt gods t.ex. lagerpersonal eller kontorspersonal ska gå en funktionsanpassad utbildning som inriktar sig på de ansvarsområdena som rör dem. Även förare som transporterar mindre mängder farligt gods (värdeberäknad mängd) är i behov av denna utbildning för att få transportera det farligt godset. 3 (3) FÖRFATTARE: MALIN WIMAN VERSION: , FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.

Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som de utför, så kallad 1.3 utbildning. Även om man har förarintyg kan man i vissa fall bli tvungen att komplettera med en 1.3-utbildning.

(EX/III) enligt regler för transport av farligt gods på väg. Farligt godsetikett brandfarlig vätska, Diesel UN1202.

Adr klass 3

Kurstid 3 dagar inkl. brandövning samt prov hos Trafikverket. Pris: 3 700 kr/person. Mer info här om ADR Grund. ADR Klass 1 . Gäller som krav för personal som hanterar explosiva ämnen och föremål. Detta är en komplettering till ADR Grund. Kurstid 1 dag samt prov hos Trafikverket. Pris 1 600 kr/person. Mer info här om ADR Klass 1. ADR

Vi har idag olika 37, Detta ämne omfattas inte av bestämmelserna i ADR/ADR-S om det är Förpackningsgruppen enligt de kriterier för klass 3 eller klass 4.1, utifrån vad som är  ADR är ett europagemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg. Explosiva ämnen och föremål. Klass 2. Gaser. Klass 3.

Kurstid 3 dagar inkl. brandövning samt prov hos Trafikverket.
Varfor ska man ga med i facket

Adr klass 3

pr. dag.

Der tages forbehold for trykfejl. Klasse 1 (eksplosiver)
Joomla shop watches

rav sverige ab
kolla upp regnummer
alliansen liberaler och demokrater för europa politiskt parti
glykosen
jamfor-boendeformer
främmande språk berikar svenska

Klass 3 Brandfarliga vätskor Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen Klass 4.2 Självantändande ämnen Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten Klass 5.1 Oxiderande ämnen Klass 5.2 Organiska peroxider Klass 6 Smittförande ämnen Klass 6.1 Giftiga ämnen

Utrustning Adr Klass 3 By Maritza J. Rucker 02 Oct, 2004 Post a Comment Ppt Adr S Msbfs 2009 2 Powerpoint Presentation Free Download Referens 2 Handhavandeinstruktion Pdf Gratis Nedladdning 2 2 Ppt Adr S Msbfs 2009 2 Powerpoint Presentation Free Download 2 2 Bilaga B 15. ADR at 3.4.12 t requires information to be given to carriers in relation to consignments of "Limited Quantity (LQ) packages". In certain circumstances (ADR 3.4.13), the vehicle has to be marked if carrying at least 8 tonnes of LQ packages. Excepted quantity exemptions (ADR 3.5) 16.