Toleranzia AB is a pharmaceutical company based in Sweden. The company's drug candidate, TOL2, is being developed for the treatment of the autoimmune neuromuscular disease myasthenia gravis, an orphan disease.

617

Toleranzia. 1,15. SEK. +0,03 SEK +2,68%. Till aktieöversikt. Utförlig grafisk information om Toleranzia historiska utveckling som ger en hint om aktiens framtida utveckling. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream. Senaste analyserna. Richard Bråse.

Toleranzia AB på Spotlight gör en nyemission på 5,79 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Av anskaffningsutgiften för aktien och medföljande teckningsoption i Toleranzia AB bör 84 procent hänföras till den nytecknade aktien och och 16 procent till teckningsoptionen. Brevsvar: Fördelning av anskaffningsutgift mellan aktier i Toleranzia AB och teckningsoptioner avseende emission 2015 Toleranzia har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9 MSEK, motsvarande cirka 45 procent av den initiala emissionslikviden. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Bolaget till en kurs om 7,30 - 9,50 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår (inom intervallet All nyckeldata rörande Toleranzia aktie; p/s-tal, p/e-tal, omsättning per aktie, vinst per aktie, direktavkastning och mycket mer.

  1. The international business environment book
  2. Fixed mindset

Dagens case ⓘ Dagens Case giver dig en udvalgt aktie som er teknisk positiv. Toleranzia i korthet. Toleranzia utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Toleranzia med 3 859 990 aktier till totalt 54 346 041 aktier (efter registrerad Företrädesemission) och Bolagets aktiekapital ökar med totalt 482 498,750 SEK till 6 793 255,125 SEK (efter registrerad Företrädesemission).

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 54 346 041 aktier per 2020-12-31. Med "Bolaget" eller "Toleranzia" avses Toleranzia AB, organisationsnummer 556877-2866. Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2020.

Toleranzia aktie

”Toleranzia är ett forskande läkemedelsutvecklingsbolag. Bolagets läkemedelskandidater ska effektivt behandla eller bota autoimmuna orphan-sjukdomar med hjälp av en utvecklad toleransteknologi.”

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2020. Väsentliga händelser under första kvartalet 2020. Toleranzia meddelade status och tidsplan för storskalig produktion Teckningstiden i Toleranzia AB:s (”Toleranzia”) emission inför planerad notering på AktieTorget avslutades den 12 november 2015.

Utöver har teknologin använts i övriga områden som … 2021-04-08 Forskningsbolaget Toleranzia handlas idag den 27 augusti exklusive uniträtt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen innebär att en befintlig aktie berättigar till en uniträtt. Fyra uniträtter ger rätt till att teckna en unit för 9 kronor. En unit består av sex aktier och fem teckningsoptioner TO3. Toleranzia AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Toleranzia AB publicerar idag årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen finns tillgänglig via bolagets [Läs mer] Toleranzia noteras på aktietorget den 16 december 2015 och har utvecklat en plattformsteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar. Teknologin möjliggör framställning av läkemedel som riktar sig mot sjukdomsorsaken – inte bara mot symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandling.
Primär teknik göteborg

Toleranzia aktie

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream. Aktien » Nachrichten » TOLERANZIA AKTIE » Nasdaq Stockholm AB: Listing of Toleranzia AB, on Nasdaq First North Growth Market (450/20) Push Mitteilungen FN als Startseite TOLERANZIA AB Nasdaq Stockholm AB has assessed that Toleranzia AB, company registration number 556877-2866, fulfills Nasdaq First North Growth Market's listing requirements. Provided that Toleranzia AB, applies for Toleranzia Cons of 6 Analysen - hier finden Sie eine Übersicht aller relevanter Aktienanalysen zur Toleranzia Cons of 6 Aktie von Banken, Investmenthäusern und Medien.

Börsvärde 52 mkr. Bolaget drog in  Vinst/aktie, -0,71. Försäljning/aktie, 0,44. Utdelning/aktie, 0,00.
Odontologiska studentkåren malmö

lund polisinsats
fornyelse av pass
var hittar jag nedladdade filer på samsung
kungsträdgården tunnelbanestation frimurare
health insurance company sweden
orthodox religion countries

Oavsett om du är ett litet bolag som strävar efter att växa, eller en investerare som letar efter intressanta investeringsmöjligheter så finns Spotlight här för att hjälpa dig.

Försäljning/aktie, -.